FÖRETAGET

 
Företaget startades våren 2008 och bedrivs av Lars Elfstrand. Företaget har för tillfället inga övriga anställda utan hyr in personal och maskiner vid behov. Företaget arbetar oftast som underentreprenör åt större bygg- och anläggningsföretag men utför även arbeten åt privatpersoner så som tex planering av villatomt, plattsättning och grävning för vatten och avlopp.

Kontakta oss för vidare information